Transporta intelektuālo tehnoloģiju laboratorija

-        EBILCOK mikroprocesoru sistēma - Centrālā procesora iekārtas un vides vizualizācijas stimulators;

-        Dzelzceļa tīkla fizikālais imitācijas modelis.