NODERĪGA INFORMĀCIJA TOPOŠIEM STUDENTIEM


KAS IR JĀIZVĒRTĒ PIRMS IZVĒLĒTIES SEV PIEMĒROTU MĀCĪBU PROGRAMMU

1. Jāizvēlas interesējošo studiju nozari;
2. Jāpārbauda vai interesējošā nozare ir aktuālā/pieprasītā darba tirgū tagad un vai būs aktuālā/pieprasīta pēc 5 gadiem;
3. Jāizpēta augstskolu piedāvātās programmas interesējošā nozarē;
4. Noteikti ir jāpārbauda vai programmas ir akreditētas;
5. Noteikti ir jāpārbauda vai interesējošā programmā tiek piedāvātās budžeta vietas;
6. Der arī pārbaudīt vai interesējošā programmā tiek izmaksātās valsts budžeta, augstskolas stipendijas / papildstipendijas;
7. Savlaicīgi! ir nepieciešams uzzināt, kādi ir studentu uzņemšanas nosacījumi ( kādi eksāmeni ir jākārto skolā, varbūt ir nepieciešami iestāj pārbaudījumi, kādus dokumentus ir jāiesniedz..);
8. Uzreiz ir jāuzsver vai ir nepieciešams apmācību laikā apgūt tikai teorētiskās prasmes vai arī papildus apgūt arī praktiskās iemaņas interesējošā nozarē?
9. Ir vērts arī apskatīt augstskolas piedāvātās studentu apmaiņas programmas, iespējas mācībām ārzemēs? Ar iespēju kādu laiku dzīvot ārzemēs, mācīties citā augstskolā, saņemt stipendiju (diplomu);
10. Vai pēc diploma iegūšanas būs iespējams strādāt pēc iegūtas profesijas?
11. Vai būs iespējams turpināt mācības vai pētniecību pēc diploma iegūšanas interesējošā nozarē?


UZŅEMŠANA

Elektroniskā reģistrācija pamatstudijām portālā latvija.lv sākas no 25. jūnija.
Savukārt dokumentu uzrādīšana un pieteikumu apstiprināšana studijām visās RTU studiju programmās gan pamatstudiju, gan augstākajā studiju līmenī notiks 3.–10. jūlijā RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, Arhitektūras fakultātes ēkā, Ķīpsalas ielā 6.
Pieteikšanās studijām par maksu turpināsies līdz 24. augustam.
Dokumentu iesniegšana 2018./2019. akadēmiskajam gadam pilna laika (dienas) doktora studiju programmās notiks no 9. jūlija līdz 20. jūlijam.

Sīkāku informāciju var atrast RTU mājāslapā, šeit: Uzņemšana


TRANSPORTA INSTITŪTA STUDIJU PROGRAMMAS

Bakalaura profesionālās studijas

1. Programma "Dzelzceļa transports"
2. Programma "Dzelzceļa elektrosistēmas"

Maģistra profesionālās studijas

1. Programma "Dzelzceļa transports"
2. Programma "Dzelzceļa elektrosistēmas"