TRANSPORTA INSTITŪTA REALIZĒTIE Projekti

UN

SADARBĪBAS PARTNERI

 

 

 IZM un RTU zinātniskie projekti

 

• IZM-RTU projekts Nr. 7327. Railway object acoustic emision modeling hurban intelligent transport systems. 2010–2011.

• IZM-RTU projekts Nr. FLPP-2009/44. Latvian Railway noise radiations and mathematic models of propagation and experimental investigations. 2010–2011.

• SFLP-2011/22, Automatized teaching system making teaching and qualification increase of the technical personnel of the railway automation systems.

 

Līgumdarbi

 

• Dīzeļlokomotīvju un motorvagonu vilces ritošā sastāva variantu optimizācija pasažieru pārvadājumu veikšanai Latvijas dzelzceļa darbībā.

• Nepieciešamo standartu saraksta izstrāde dzelzceļa jomā atbilstoši likumdošanas prasībām.

• Pasažieru pārvadājumu analīze nenoslogotajās dzelzceļa līnijās.

• Sliežu lūzuma iemeslu analīze Latvijas dzelzceļa bezsalaidņu sliežu ceļos.

• Dīzeļvilciena DR1 riteņpāra ass reduktora atteiču analīze.

• Dīzeļlokomotīves 2TE10M dīzeļdzinēja kloķvārpstas lūzuma cēloņu noteikšana.

• Sliežu paraugu metāla ķīmiskā sastāva mikrostruktūras un mehānisko raksturlielumu noteikšana.

• Energoresursu un sākummateriālu patēriņa normu aprēķina programmas izstrādāšana.

• Datu sagatavošana valsts AS «Latvijas Dzelzceļš» pamatlīdzekļu novērtēšanai.

 

Starptautiskie projekti

 

• LIFE11ENV/LV/376 ISRNM projekts: Innovative solutions for Railway noise management 2013-2016

•  INTERREG projekts, EDU-RAIL „Harmonizēta un modernizēta daudzdisciplinārā dzelzceļu izglītība” 2015-2018, Sadarbības partneri: Igaunija, Somija, Latvija

TEMPUS IV projekts, MIGVF «Ātrgaitas dzelzceļa transporta infrastruktūras un ekspluatācijas maģistrs Krievijā un Ukrainā», 2012.-2016. years. Collaboration partners.: France, Poland,

   Ukraine, Russia,

TEMPUS IV projekts, MISCTIF «Development of studios program of master’s degree in the international railway area transport in Ukraine and in Central Asia. Compatibility, co-operation, safety, certification», 2009.-2012.years. Collaboration partners: France, Poland, Ukraine, Kazakhstan, Kyrgyzstan.

Leonardo da Vinci projekts Nr. LT/05/B/F/PP-171014 «Development of the teaching program «European level welding specialists», 2005.–2007. g. Collaboration partners: Germany, Poland.

 

Ciešā sadarbība ar VAS «Latvijas Dzelzceļš» un tā meitas uzņēmumiem, kā arī vadošo darbinieku piedalīšanās aizstāvēšanas komisijās ļauj būtiski paaugstināt studiju procesa kvalitāti un strādāt darba devēju labā.

Īpašs paldies:

Edvīnam Bērziņam                                                                                         Ērikam Šmukstam                                                                                    Edvīnam Kočānam

Lolitai Smiltniecei                                                                                           Mihailam Jagodkinam                                                                             Sergejam Belijam

Vladlenam Makedonam                                                                                  Toivo Lukonenam                                                                                    Aleksandram Zjatkovam

Anatolijam Grigorjevam                                                                                 Anatolijam Kuibarovam                                                                            Jānim Leitānam

 

Īpaša pateicība kompānijai «Siemens» un tās Latvijas filiāles vadītājai Maijai Baumanei un Olgai Podsosonnajai par ieguldījumu un sadarbību Transporta institūta attīstībā, kā arī kompānijai «BOMBARDIE TRANSPORTATION» tā vadītaja Vladimira Ionova vārdā un vadošajiem inženieriem Ruslanam Muhitovam un Vladimiram Zajakinam.

 

Sadarbības partneri

 

1.    Latvijā                                                                                                       2.    Ārzemēs

 

·         VAS «Latvijas Dzelzceļš»                                                                                   Eiropas pētniecības un pedagoģijas centrs «TRANSMEC» (Polija)

·         AS «Pasažieru vilciens»                                                                                       Eiropas dzelzceļa pētījumu izcilības tīkls «EURNEX» (Vācija)

·         AS «VRC Zasulauks»                                                                                          Francijas nacionālais dzelzceļš – „SNCF” (Francija)

·         SIA «LDz Cargo»                                                                                                Krievijas dzelzceļš – „RZD” (Krievija)

·         SIA «LDz Cargo loģistika»                                                                                 Ukrainas dzelzceļš – „UZ” (Ukraina)

·         SIA «LDz Infrastruktūra»                                                                                    Kazahstana dzelzceļš – „KZT” (Kazahstana)

·         SIA «LDz Ritošā sastāva serviss»

·         AS «Starptautiskie pasažieru pārvadājumi»

·         AS «Rīgas vagonbūves rūpnīca»

·         AS «Lokomotīve»

·         A/S „RECK”

·        

·        

·        

·        

·        

·