KĀPĒC STUDĒT DZELZCEĻA PROGRAMMAS TRANSPORTA INSTITŪTĀ?

 

Kopš 1965.gada Rīgā tika izveidota Ļeņingradas Dzelzceļa transporta inženieru institūta filiāle, uz kuras bāzes 1992.gada beigās darbu uzsāka RTU DzTI (Dzelzceļa transporta institūts), kas atradās Rīgā, Indriķa ielā 8b.

Kopš 2016,gada atrodas pēc jaunās adreses Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātes ēkā Rīgā, Āzenes ielā 12 (3. un 4. stāvos).

Transporta institūts ir vienīgā mācību iestāde Latvijā kurā ir iespējams iegūt augstāko profesionālo izglītību dzelzceļa nozares specializācijās – dzelzceļa ritošā sastāvā – lokomotīvju un vagonu saimniecības organizācijās – dzelzceļa transporta loģistikā – dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmās – elektriskā transportā.

Vienojoties ar VAS „Latvijas dzelzceļš” Personāla direkciju, sākot ar 2014. gadu pirmo reizi Rīgas Tehniskās universitātes vēsturē Transporta institūts sāk īstenot nepilna laika klātienes apmācību dzelzceļa darbiniekiem.

 

RTU MTAF TI piedāvā

·         Dienas (pilna laika) un neklātienes (nepilna laika) mācību iespējas,

·         budžeta vietas (dienas nodaļa studējošiem),

·         praksi, kas tiek nodrošināta ar VAS LDz sadarbību,

·         RTU stipendijas un LDz veicināšanas stipendijas saņemšanas iespējas,

·         izmantot studentu mobilitātes programmas mācībām ārzemes (studiju semestra laikā).

 

Studiju laikā studenti apgūst sekojošās zināšanas

·         automatizētās projektēšanas un dizaina sistēmas transportā (Microsoft Visio, AutoCAD, AutoCAD Electrical, AutoCAD Inventor, Solidworks, CorelDraw, PhotoShop, Electronics Workbench, Spline);

·         mūsdienu mikroprocesoru sistēmas (TIA PORTAL, SCADA, µVision, Step7, WinCC, Dupline);

·         relāciju datu bāzu izstrāde un ekspluatācija korporatīvos IP tīklos (MS Access, MySQL, MS SQL Server, Oracle);

·         datortehnoloģijas inženieru un transporta loģistikas problēmu risinājumiem, drošības un drošuma risinājumu, problēmvides matemātiskās un imitācijas modelēšanas iespējas (MathCAD, MatLAB, Multisim);

·         korporatīvo IP tīklu menedžmenta iemaņas (Linux, Windoes Server, Wi-Fi, CASE tehnoloģija, korporatīvu WEB orientētu informācijas sistēmu izveidošana un to integrācija vienotā informatīvā vidē utt.);

·         datu apstrādes sadalītās sistēmas (C++, PHP, JSP, JavaBeans, XML&Java&Oracle)

 

Pieteikties ir iespējams SEKOJOŠĀM STUDIJĀM

·         Profesionālā bakalaura studijām (ar vidējo izglītību vai 4.gadu profesionālo izglītību līdzīgā studiju nozarē);

·         Profesionālā maģistra studijām (ar profesionālā / akadēmiskā bakalaura grādu vai 5.līmeņa profesionālo izglītību līdzīgā studiju nozarē)

 

Pēc profesionālā bakalaura/maģistra grāda iegūšanas absolventi var strādāt par

·         tehnisko, tehnoloģisko, operacionālo un organizatorisko procesu vadītājiem,

·         pamatdarbības stratēģijas izstrādātājiem un rīcības politikas īstenotājiem,

·         inovāciju, pilnveides un pārmaiņu rosinātājiem uzņēmumos un organizācijās (kā arī pētniecības un izglītības iestādēs), kur tiek izmantotas modernas tehnoloģiskās iekārtas ar automatizētu elektrotehnisko aprīkojumu.

 

Transporta institūta absolventu potenciālās darba vietas

·             VAS “Latvijas dzelzceļš” struktūrvienības, AS “Pasažieru vilciens”, AS “Starptautiskie pasažieru pārvadājumi”, AS “VRC Zasulauks”, AS “Lokomotīve”, AS “Rīgas vagonbūves rūpnīca”;

·             Pasažieru un kravu dzelzceļa pārvadājumu ekspedīcijas kompānijas;

·             Kompānijas, kas nodarbojās ar datu bāzu un datortīklu administrēšanu;

·             BELAM, SIEMENS;

·             Lattelecom, LMT;

·             AXON, u.c.

 

NĀC UN STUDĒ DZELZCEĻA PROFESIONĀLĀS PROGRAMMAS TRANSPORTA INSTITŪTĀ

UN IEGŪSTI

BAKALURA/MAĢISTRA PROFESIONĀLO GRĀDU

UN

TRANSPORTA/ELEKTROINŽENIERA KVALIFIKĀCIJU